Contact Uren Planner

CUP laat leerlingen hun persoonlijke rooster plannen,
terwijl u de controle houdt!


Lees meer »

Mogelijkheden

CUP laat de leerlingen snel en gecontroleerd hun lessen of activiteiten kiezen. De leerling kan zijn persoonlijke rooster samenstellen binnen de grenzen die de school aangeeft. U houdt steeds overzicht tot in de details. U kunt regelen dat lessen niet overlopen, controleren of leerlingen voldoende lessen hebben gekozen en instellen hoe vaak leerlingen een bepaald vak mogen kiezen en nog veel meer.

Lees meer »

Koppelingen

CUP kan gegevens lezen uit de roosterprogramma's zoals Zermelo, Untis en Masterplan. Veel opties van CUP kunnen binnen het rooster worden vastgelegd. Als het rooster is ingelezen, zorgt u met een paar klikken dat de leerlingen kunnen kiezen.

Na het kiezen kunnen de keuzes van de leerlingen geëxporteerd worden naar het leerling-administratie-systeem (Magister of SOM), zodat het in CUP gekozen rooster zichtbaar wordt in Magister of SOM. De aanwezigheid kan dan daar gebeuren.

Lees meer »

Verwerkersovereenkomst

VSA Vogels Software en Advies is deelnemer aan het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’.

Dit convenant vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Lees meer »